Batik Tulis Wayang Arjuna

Motif batik cirebon, memang bukan hanya mega mendung, salah satunya berupa tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan arjuna menjadi salah satu contohnya. Batik wayang ini sangat unik.

batik wayang, batik tulis wayang, batik cirebon wayang, batik wayang arjuna
Batik Tulis Wayang Arjuna

batik tulis wayang, batik cirebon wayang
batik wayang

batik wayang arjuna

keterangan